Bli Aktieägare

Nyemission pågår från 1 november 2022 till 30 april 2023

Lustkusten Utveckling AB, arbetar aktivt för en levande landsbygd med skola, förskola och fritidshem. Vi vill även långsiktigt skapa förutsättningar för ökat byggande, inflyttning och säkerställande av viktiga servicefunktioner.

Vi har förvärvat Stenkyrka Prästgård och även Stenkyrka Församlingshem, för att där skapa intäkter genom uthyrning av kontor och andra verksamheter.

2021 genomfördes en nyemission av aktier och vi är idag 155 aktieägare. Nu finns det möjlighet att ytterligare förstärka aktiekapitalet i Utvecklingsbolaget!

Vi står inför stora investeringar i våra fastigheter, framför allt i att renovera Församlingshemmet där målet är att erbjuda möjligheter till året-runt-verksamhet för näringsidkare.

Bolagsstämman den 6 mars 2022 fattade beslut om ytterligare en Nyemission.

Den kommer att starta den 1 november 2022 och sista datum för inbetalning av aktiekapital är den 30 april 2023. Nya och befintliga aktieägare är välkomna att delta i nyemissionen. En aktiepost kostar 2500kr och består av 25 aktier. Man kan välja att köpa en aktiepost om 25 aktier för 100kr för 2500kr som är den lägsta, eller 50 aktier för 5000kr, eller fler om man vill det.

Ni sätter in det aktiekapital ni valt att teckna på Utvecklingsbolagets Bankgiro som är: 149-4335.
Skriv namn, personnummer och mailadress på inbetalningen!
När det är klart får ni ett kvitto från banken på insatt aktiekapital.

Vi hoppas att årets nyemission kan bli lika framgångsrik som den år 2021.

Hör gärna av er med frågor och förtydliganden till:
e-post: perhenrik@sorbygard.se sms: 0708-272236 eller till:
e-post: lori@lustkusten.com sms: 0730-743505

Anne Mousa Ståhl
Lustkusten Utveckling AB