Lustkusten Utveckling AB

En levande landsbygd på norra Gotland

Lustkusten Utveckling AB är ett utvecklingsbolag som bildades 2019 och ägs gemensamt av aktieinnehavare i socknarna Stenkyrka, Lummelunda, Martebo, Tingstäde och Hangvar.

Bolagets syfte är att medverka till och driva utveckling av näringsliv, föreningsverksamhet och offentlig verksamhet som gynnar både fastboende och vinterfastlänningar.

Vi vill arbeta aktivt för en levande landsbygd, stimulera till ökat byggande samt säkerställa viktiga servicefunktioner såsom skolverksamhet, livsmedelsaffär, post, väg- och belysningsunderhåll mm, samt skapa ökade möjligheter till aktiviteter och service för besöksnäringen.

Ett av målen för Utvecklingsbolaget har varit att förvärva Stenkyrka Prästgård för att där skapa en offentlig och attraktiv mötesplats.

Denna skall även ge goda förutsättningar för besöksnäring och näringslivsutveckling.

Vi ser köpet av Stenkyrka Prästgård, med tillhörande Församlingshem och Trädgård, som en del i ett större perspektiv, som även kan komma att inkludera Kyrkans fortsatta verksamhet.

Vi har nu genomfört en så kallad nyemission – det vill säga att under en bestämd tid ge allmänhet, företag och föreningar möjlighet att köpa aktier i bolaget.

Detta är ur bolagets synvinkel att betrakta som lånade pengar som ska förvaltas på ett sådant sätt att de kommer bygden tillgodo.

Nyemissionen 2021 gav oss 74 nya aktieägare och ett kapitaltillskott på 295.000 kronor. Nyemissionerna innebär att fler personer blir engagerade i vår landsbygd!

För mer information kontakta oss gärna!

Ökande antal

Vi är stolta över att antalet personer som vill vara engagerade i socknarna ökar. Vi är nu totalt 165 aktieägare.

Bli delaktig du också!

No Data Found

Bli delaktig du också!

Genom att skicka informationen ovan godkänner du att vi kontaktar dig samt att dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR.

Styrelsen

Från och med våren 2023 sitter följande personer i utvecklingsbolagets styrelse:

Ordförande
Tommy Jacobsson

Tel. 070 766 19 10

Marie Åsheim Jacobsson

Tel. 073 956 80 26

Lennart Sorby

Tel. 073 230 86 69

Styrelsen

Från och med våren 2023 sitter följande personer i utvecklingsbolagets styrelse:

Ordförande Tommy Jacobsson

Tel. 070 766 19 10

Marie Åsheim Jacobsson

Tel. 073 956 80 26

Lennart Sorby

Tel. 073 230 86 69

Engagera dig!

Vill du engagera dig i Styrelsen?

Genom att skicka informationen ovan godkänner du att vi kontaktar dig samt att dina uppgifter sparas i enlighet med GDPR.