Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder, tillsammans

Hej och Välkommen till Lustkusten!

GUBIS Platsutvecklingsprojekt, eller ”Tillväxtprojekt” som skall pågå tom våren 2025, har vid ett flertal möten med ortsbefolkning och deltidsboende värderat hur man ser på ett antal Faktorer, eller ”Byggstenar” för Landsbygdsutveckling som vi kallar dem. 

Faktorer/Byggstenar som både undersökningar och våra stormöten visat är de absolut mest väsentliga för att kunna stanna kvar, flytta till eller återvända till landsbygden. 

Framförallt är dessa faktorer viktiga och avgörande och påverkar helheten för att kunna välja att, stanna kvar, flytta till eller återvända till landsbygden. 

I den här foldern har vi gjort en kort beskrivning av hur det förhåller sig med dessa byggstenar för projektets skolort STENKYRKA, med grannsocknar och var du kan få mer information om dessa eller vart du kan vända dig med frågor. FRAMÅT, nu utvecklar vi Gotlands landsbygder tillsammans.

Platsutvecklingsprojektet finansieras av och i samarbete med:

Fotograf: Hannah Björk

Viktiga faktorer för att stanna kvar, flytta till och eller återvända till landsbygden för de två skolorterna som projektet omfattar

* Livsmedel, Detaljhandel, Apotek, Drivmedel, Bredband, Postal service, Vårdcentral, Nöjen

Viktiga faktorer för att stanna kvar, flytta till och eller återvända till landsbygden för de två skolorterna som projektet omfattar

* Livsmedel, Detaljhandel, Apotek, Drivmedel, Bredband, Postal service, Vårdcentral, Nöjen

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram