Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Transporter TOR ön

Att leva och bo på en ö kräver att det finns bra transporter för både personer och gods. Läs mer om hur du kan resa t o r till speciella villkor såsom bofast inom de två skolorterna här...

För boende och besökare är goda transporter via havet eller luften avgörande. Snabbfärjorna inom
Destination Gotland anser vi som bor här ska ses som ”havets svar på motorvägar”. Projektet har inte
överdrivet stor möjlighet att påverka detta, men genom GUBIS roll såsom utvecklingsaktör så representerar
några av våra medlemmar de forum där dessa frågor hanteras. Som ex. Tillväxt Gotland, Tillväxtrådet och
Gotlands Förenade Besöksnäring. Både färjetrafiken och flygtrafiken erbjuder starkt prisreducerade s k
pendlarkort åt bofasta på ön. Ett pendlarkort ger dig obegränsat antal resor under ett år. På så vis kan man
resa till fastlandet och hälsa på sina vänner. Vid en flytt behöver man ju även en flyttbil. Ön har ett flertal
åkerier som hjälper till vid inflyttning och det finns även ett antal företag som erbjuder hjälp med att lagra
möblemang och bohag eller dylikt. Se även vår info vid Nyinflyttningsservice.

Kontaktuppgift Stenkyrka, Per-Henrik Sorby, epost: perhenrik@sorbygard.se

Har du en idé/fråga om transporter och inflyttning i stort, mejla oss på:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram