Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Kultur

Gotland en kreativ ö med plats för hela livet anslår region Gotland i sin marknadsföring. Vi håller med! Läs mer om det rika kulturutbud som finns inom de två skolorterna här…

Kulturutbudet i skolorten Stenkyrka med grannsocknar är omfattande och erbjuder aktiviteter, föreställningar
och event under hela året. Det finns både aktiva Hembygdsföreningar och Bygdegårds/Folkets Hus föreningar
med engagerade personer som arbetar med många trevliga och varierande kulturaktiviteter till förmån
sockenbor och besökare. Se även beskrivet vid Föreningar/Fritid och Sociala Livet.

Har du tips eller frågor om kulturutbudet i Stenkyrka och grannsocknarna, mejla de till: perhenrik@sorbygard.se

Har du frågor om kulturutbudet på landsbygden i stort, mejla de till:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram