Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Föreningar/fritid

Att ha en inspirerande fritidssysselsättning är viktigt för alla oavsett ålder. Läs mer om det rika utbud som erbjuds inom de två skolorterna här…

En meningsfull fritid betyder mycket för personer i alla åldrar. I Stenkyrka med
grannsocknar så erbjuds ett rikt utbud av olika fritidssysselsättningar man kan utföra inom
sin socken eller i närområdet. Ovanstående logotyper/klubbmärken är några av de
föreningar som har en organiserad verksamhet.

Frågor om föreningar/fritid i Stenkyrka och grannsocknar, mejla till:
perhenrik@sorbygard.se

Har du en idé/fråga om fritidssysselsättning på landsbygden, mejla:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram