Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Jobb

På Gotland finns det rekryteringsbehov inom många yrkeskategorier. Ön har även en hög andel egenföretagare. Läs mer hur det ser ut med aktuella jobb inom de två skolorterna och på övriga Gotland här…

I Stenkyrka och grannsocknarna arbetar ca 25% av de bofasta på sin hemmaplan.
Gotland ligger i topp vad gäller andel av befolkningen som är i jobb, men vi välkomnar
många fler att ta anställning här. Det finns ett stort antal företag som anmält upp
intresse för att hälsa nyinflyttade välkomna att arbeta hos dem. Alla de företagen finner
du i ”FORUM GOTLAND,s nummer ”Jobba på Gotland”. Hantverkare, chaufförer,
vårdpersonal, lärare, och pedagoger, är extra välkomna.

Kontakta gärna den person du ser nedan om du vill veta mera eller har någon fråga.

Du kan även med fördel fylla i vårt digitala intresseformulär vid rubriken:
NYINFLYTTARSERVICE, så tar vi kontakt med dig.

Kontaktuppgift Stenkyrka, Per-Henrik Sorby, epost: perhenrik@sorbygard.se

Har du tips eller undran över lediga jobb på ön, mejla din fråga till:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram