Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Kollektivtrafik och mobilitet

Gotlands Kollektivtrafik ansvarar region Gotland för. Det finns landsortsbussar, skolbussar samt stadsbussar. Läs mer om projektets dialog med ansvariga för utveckling av kollektivtrafiken här…

Region Gotland ansvarar för kollektivtrafiken på ön, både för landsortsbussar, stadsbussar samt
skolbussar. En färdplan för utvecklad kollektiv mobilitet har av regionen nyligen presenterats.
Anropsstyrda bussar, fordon som kan transportera både gods och personer samt andra
mobilitetsidéer är under lupp för att utvärderas och utvecklas. För Stenkyrka med grannsocknar
finns det landsortsbuss och skolbuss. Projektet har en dialog igång med nyckelpersoner inom
regionen avseende förbättringsförslag för utökat och hållbart kollektivt resande, samt med
regionens Energi Centrum.

Frågor om kollektivtrafik för Stenkyrka och grannsocknarna, mejla till: perhenrik@sorbygard.se

Har du tips eller frågor om kollektiv mobilitet på landsbygden mejla de till:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram