Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Vatten, Avlopp och El – infrastruktur

För Platsutvecklingsprojektet är skola och förskola mycket viktiga faktorer/byggstenar. Läs mer om hur det ser för skola och förskola inom de två skolorterna här…

Vatten är ju livets dryck och därför oerhört centralt för projektet. Likaså avloppsfrågan.

För skolort Stenkyrka med grannsocknar finns det både kommunalt V/A och enskilt V/A.

I Lummelunda finns det även ett lokalt reningsverk med potential för att ansluta fler hushåll.

Projektet har inom ramen för samarbetet med region Gotland, avseende bostadsbyggande på
landsbygden, inkluderat de viktiga infrastrukturfrågorna, El, Vatten och Avlopp och hur de bäst kan
lösas.

Har du El och V/A frågor inom Stenkyrka och grannsocknar, mejla de till: perhenrik@sorbygard.se

Har du frågor om infrastruktur på landsbygden mejla de till:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram