Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Kommersiell service

Att ha rimlig närhet till mataffären, tanka/ladda bilen och annan relevant kommersiell service är viktigt. Läs mer om vilka fina förutsättningar det finns inom de två skolorterna här…

Inom skolorten Stenkyrka med grannsocknar finns det centralt en modern TEMPO butik. Butiken som är mycket
välsorterad ägs och drivs av en engagerad entreprenör, f d kock/kökschef, som även är delaktig i detta projekt. Butiken
erbjuder även hemlagade soppluncher och café med bakeoff bröd, bullar och kaffebröd. Det finns även möjlighet att
slipa knivar och saxar i butiken.

Butiken är även ombud för vissa tjänster och produkter och har drivmedelsförsäljning plus två st. laddstolpar i absolut
närhet till butiken. Uttagsautomat finns i butiken, som har generösa öppettider veckans alla dagar.

Har du frågor om kommersiell,- och kommunal service i Stenkyrka och grannsocknarna mejla till:
perhenrik@sorbygard.se

Butiken är ombud för

Butiken är ombud för

Har du frågor om kommersiell,- och kommunal service på landsbygden mejla till:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram