Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Skola/förskola

För Platsutvecklingsprojektet är skola och förskola mycket viktiga faktorer/byggstenar. Läs mer om hur det ser för skola och förskola inom de två skolorterna här…

Välkommen till Stenkyrka skola och förskola!

I skolort Stenkyrka, som Platsutvecklingsprojektet omfattar, arbetar behöriga lärare och pedagoger.

Stenkyrka skola är en kommunal F6 skola, som finansieras av region Gotland.

Förskolan heter Ankan och har tre avdelningar från 1 – 5 år och är även den kommunal.

En föräldraförening finns bildad och den är mycket aktiv. (Se kontaktuppgifter nedan).

Stenkyrka skola och Förskola är omgiven av vacker landsbygd, med närhet till Fotbollsplan, Gymnastiksal och
Hembygdsänge. I närområdet finns det gott om Naturområden, platser som skolan regelbundet besöker och
som är en viktig del av lärmiljön. För de som önskar finns det skolbuss, vilken stannar precis intill Stenkyrka
skola, som ligger mitt i socknen.

Vår fina skola och förskola är en plats där barn, vårdnadshavare och pedagoger möts för att skapa de bästa
förutsättningar för barnens lärande och utveckling. Vi välkomnar fler nya elever till både skola och förskola.

Högstadieskolor och gymnasium finns i Visby.

Gotland Grönt Centrum i Roma erbjuder olika lantbruksutbildningar på gymnasienivå.

Har du någon fråga om skola och förskola i Stenkyrka, mejla den till: perhenrik@sorbygard.se

Kontaktuppgift till Stenkyrka Föräldraförening, ordförande, Charles Cavallin, epost charles.haard@gmail.com

Studentinformation om Uppsala Univ. Campus Gotland. Lyssna på podden: Sainhaust Stories

Kontakta oss för mer information:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram