Platsutvecklingsprojektet 2022-2025

Sociala livet

Det sociala livet, dvs att kunna träffas och umgås både fysiskt och eller digitalt är av stor vikt. Läs mer om hur de möjligheterna ser ut inom det två skolorterna här…

Det sociala livet är viktigt och för Stenkyrka med grannsocknarna, finns det fina möjligheter och utbud
att mötas, både fysiskt och digitalt. Gotland ligger i framkant avseende fiberteknik och många som
inte är bosatta på ön märkte, då de vistades här under pandemin, hur väl det gick att arbeta hemifrån
i o m att hela ön har ett väl utbyggt fibernät. Bilderna visar exempel på tre mötesplatser som håller
öppet större delen av året. Se även beskrivet vid Kultur och Föreningar/Fritid.

Frågor om det sociala livet i Stenkyrka och grannsocknarna, mejla till: perhenrik@sorbygard.se

Har du idéer/undran om det sociala livet på landsbygden, mejla oss:

Ladda ned foldern om skolort Stenkyrka med grannsocknar här.

Följ även Platsutvecklingsprojektets framfart på Instagram