Skriften Stenkyrka Kyrkogård

Skriften Stenkyrka Kyrkogård

Leader Gute presenterade 2021 några olika projektförslag för Lustkusten Utveckling AB bland annat ett projekt kallat ”Gotländska Kyrkogårdar berättar”.

Lustkusten Utveckling startade ett projekt, som beviljades projektpengar från Leader och en arbetsgrupp bildades tillsammans med Stenkyrka församling och Stenkyrka Hembygdsförening under pandemin hösten 2021. Tio entusiastiska deltagare samlades under Vuxenskolans paraply i Prästgården i Stenkyrka.

Skriften beskriver både kyrkans historisk, interiör, målningar och begravningstraditioner. Många vackra fotografier bidrar till skriften.

En karta finns över kyrkogården där man lätt kan identifiera specifika och nämnda gravar och läsa sig till lite om de olika människornas livsöden.

Gruppen har träffats vid 27 olika mötestillfällen. Utöver dessa möten har naturligtvis många timmars enskilt arbete och efterforskning lagts ner. Nu är skriften klar och presenterades på en releasefest söndagen den 23 april i Prästgården. Det bjöds på kaffe till de ca 35 intresserade besökarna. Broschyren finns att köpa bland annat i Stenkyrka kyrka.

Marie Åsheim Jacobsson

Andra inlägg