Nyemission 2022

Lustkusten Utveckling AB har funnits i tre och ett halvt år och står nu inför nya utmaningar. Det har under åren investerats mycket kapital i renovering av Prästgården och Församlingshemmet, allt i syfte att skapa lokaler för möjligheter till uthyrning på helårsbasis. Intäkter som behövs för att säkerställa kostnader för drift och underhåll framöver.

Vi vänder oss nu till våra befintliga aktieägare och även nya, för möjligheten att förstärka Utvecklingsbolagets kapital genom en nyemission.

Våra mål över tre år, har redan överträffats, men nu behöver vi arbeta vidare med nästa fas.

Renovering av Prästgårdens fönster mm fortgår och vår ambition är att färdigställa Församlingshemmet under hösten 2022 – våren 2023 för uthyrning avseende affärsverksamhet året runt, från sommaren 2023.

Välkomna att delta i nyemissionen!

Andra inlägg