Release för skriften Stenkyrka kyrkogård, Söndagen den 23 april kl. 14.00

Välkommen på releasen för skriften Stenkyrka kyrkogård i Stenkyrka Prästgård Söndagen den 23 april kl. 14.00.

Vi bjuder på fika och smörgås.

Framtagandet av skriften är ett samarbete mellan Stenkyrka Hembygdsförening, Stenkyrka Församling och Lustkusten Utveckling AB.

Deltagarna i studiecirkeln som tagit fram skriften är: Thomas Persson, Gunilla Hultgren, Lori och P-O Björkegren, Marie och Tommy Jacobsson, Eva Weber, Christian Runeby, Lotti Lundahl och Eva Gustafsson.

Andra inlägg