Verksamhetsberättelsen 2021

Verksamhetsberättelse Lustkusten utveckling AB(svb) verksamhetsåret 2021

Styrelse:
Ordförande Per-Henrik Sorby
Styrelseledamöter (2 år) Annie Stumle, Tommy Jacobsson, Joel Ekedahl
Styrelseledamöter (1 år) Lori Björkegren, Marie Åsheim Jacobsson, Pia Åbom, Eva Gustafsson
Lori Björkegren har varit kassör och Pia Åbom och Eva Gustafsson sekreterare
Revisor Barbro Hallgren
Revisorsuppleant Emma Järlö
Valberedning Thomas Persson, Tjelvar Andersson

Styrelsen har hållit årsstämma den 15 mars 2021 och den hölls digitalt över Zoom. Efter stämman hölls även ett konstituerande styrelsesammanträde. En extra bolagsstämma hölls den 25 oktober 2021 även den hölls digitalt över Zoom.

Vi har under 2021 haft 9 protokollförda styrelsesammanträden.

En nyemission har gjorts under året och vi har fått 36 nya aktieägare och vi är nu sammanlagt 155 aktieägare i Lustkusten Utveckling AB. Det är främst Per-Henrik som lagt ner ett stort arbete med att kontakta och få med nya aktieägare.

Styrelsemedlemmar har i samarbete med Hembygdsföreningen arbetat med Leaderprojektet ”Upptäck din bygd”. Vi har arbetat i studiecirkelform och i början på juli så var broschyren Stenkyrkarundor klar. Den beskriver 6 olika besöksmål/rundor i Stenkyrka och har sålts i ca etthundra ex. i Gårdsbutiker, Restauranger och på Tempo. Vi har fått Leaderstödet på 15 000: – utbetalt till Utvecklingsbolaget.

Under 2021 har vi sökt och blivit beviljade stöd för Leader-projektet ”Gotländska kyrkogårdar berättar”. Vi avser att göra en broschyr om Stenkyrka kyrkogård och arbetet drivs i Studiecirkelform i samarbete med Hembygdsföreningen.

Styrelsen har även startat ett samarbete med Stenkyrka Folkets Hus för att fräscha upp lekplatsen bakom Folkets Hus. Där kommer vi även att installera ny lekplatsutrustning. Vi har fått Regionalt Landsbygdsutvecklingsbidrag på 50 000: – till ”Barnens äventyrsbana”.

Arbetsgruppen för nybyggnation har haft 4 träffar under året för att försöka påverka markägare att sälja tomtmark för nybyggnation i Stenkyrka. Vi måste stärka elevunderlaget i skolan och då måste vi skapa tomtmark för att få barnfamiljer att flytta hit.

Region Gotland har startat ett pilotprojekt där Gubis (Gotländska utvecklingsbolag i samverkan) ska vara Projektägare. Regionen har för avsikt att stödja med projektpengar på 1 miljonkronor per år under 2022-2024. Stenkyrka och Kräklingbo skolor, som har varit nedläggningshotade, har utsetts att ingå i pilotprojektet. Arbetet kommer att syfta till att stärka elevunderlaget till skolan. Fokus kommer främst att vara att öka nybyggnationen i dessa områden, jobba med lokal utveckling, skapa attraktionskraft samt öka samverkan mellan bygd och skola. En projektledare har utsetts av Gubis, Patrik Hjert och en arbetsgrupp bestående av ca 8 personer kommer att arbeta i respektive område. I Stenkyrka kommer gruppen att ledas av Per-Henrik.

Utvecklingsbolaget har startat upp en Hemsida genom Annie Stumles försorg. Vi syns även på Facebook, när vi har något evenemang eller vill lägga ut bilder om arbetet som läggs ned i Prästgården mm.

I Prästgården har renoveringsarbeten fortsatt. Elcentral och elledningar har bytts ut, fiberledningar har dragits till alla kontorsutrymmen. Gamla pastorsexpeditionen är snart färdigställd med nytt golv och målat i ursprunglig stil, bekostat av Ann-Christin och Richard Bernström.

WC-utrymmet på nedervåningen har iordningställts, även det utfört och till största delen bekostat av Ann-Christin och Richard Bernström.

Stolarna som tillhört Församlingshemmet har klätts om och lackats, även det är en gåva från Ann-Christin och Richard Bernström. Vi har tapetserat ett rum på övervåningen och även entrén och trapphuset. Pigkammaren innanför köket har målats. Det mesta av det arbetet har Lori och Marie stått för, med hjälp av Anders Yttergren.

En renovering pågår av den gamla tvättstugan på övervåningen. Det ska bli ett kontorsutrymme och vi hoppas att det blir klart under januari 2022.

Vi har påbörjat en renovering av Prästgårdens fönster.

Under veckosluten i juni, juli och augusti har vi drivit ett välbesökt och uppskattat sommarcafé. Ansvariga har varit Marie, som stått för all bakning och försäljning med hjälp av Lori och Eva Weber och Tommy som burit trädgårdsmöbler ut och in inför alla caféhelger. Vi har även haft flera aktieägare som ställt upp och hjälpt till under café-helgerna. En grupp hantverkare i bygden har drivit en Kvinnfolki-butik i stora salen i Prästgården och har haft öppet samtidigt med sommarcaféet. Det var ett lyckat samarbete som drog gäster att besöka både caféet och hantverksförsäljningen.

Under året har vi även tillträtt Stenkyrka Församlingshem. Vi har installerat fiberuppkoppling och värmeanläggningen i Församlingshemmet förser fortsatt Prästgård och Församlingshem med värme.

Norra Gotlands Pastorat har satt upp en egen värmepump invid kyrkogårdsmuren på Prästgårds-sidan. Värmepumpen är stor och har en störande hög volym när den förser kyrkan med värme. Vi är lovade en plantering av buskar, som skall dölja anläggningen, men ljudet är besvärande. NGP har även sett till att el-försörjningen till kyrkan skiljts från Prästgård och Församlingshem. Nya el-skåp har satts upp av NGP.
Vi har haft en hyresgäst på vindsvåningen i församlingshemmet, under sommarmånaderna.
Vi har även installerat fiberuppkoppling till Församlingshemmet.

En välbesökt och uppskattad skördefest/familjedag anordnades i Prästgårdsträdgårdsträdgården den 2 oktober.

Vi har under året även haft två arbetsdagar för att få trädgården iordning inför sommaren och räfsning av löv på hösten. Däremellan har vi även skött gräsklippningen, med god hjälp av Dan Pettersson och Östen Sjöblom.

Styrelsens arbete med att hyra ut kontorsrum har gett resultat. Vi har vid årsskiftet 7 hyresgäster. Det är 6 hyresgäster med kontorsutrymmen, 5 på övervåningen och 1 i rummet innanför salen på bottenvåningen. Vi har även pigkammaren innanför köket uthyrd till massage. Vi har fått förfrågning från en ny hyresgäst som önskar kontorsutrymme från hösten 2022.

Andra inlägg